Dowiedz się więcej o naszym produkcie

Czym Jest ETC ?

ETC – Energy Transmission Coefficient, czyli Współczynnik Przenoszenia Energii, jest to wskaźnik, który obrazuje jaki sposób mikrokotłownie INDOO przekształcają energię elektryczną w energię cieplną. Sercem urządzenia jest cewka indukcyjna wraz z rdzeniem ferromagnetycznym, które charakteryzują się bardzo wysoką sprawnością oraz wysoką wydajnością. Dzięki akumulacji ciepła w urządzeniu podczas jego pracy, nadwyżka energii cieplnej (energia zakumulowana – resztkowa), która nie zostanie przekazana bezpośrednio na czynnik grzewczy, jest akumulowana w specjalnie zaprojektowanych strefach urządzenia, dzięki czemu jest oddawana do czynnika nawet w tym momencie, w którym urządzenie nie pobiega energii elektrycznej.

Współczynnik ETC ?

Praca mikrokotłowni INDOO to nie tylko pobór energii elektrycznej z sieci, to również bardzo zaawansowana praca pasywna polegająca na wykorzystaniu energii wygrzanych elementów jakimi są cewki indukcyjne wewnątrz kotła oraz jego niesamowita konstrukcja posiadająca szereg materiałów biorącym w tym udział jak ferromagnetyczne grodzie zapobiegające przemieszczaniu się pól elektromagnetycznych w konstrukcjach modułowych wyposażonych w więcej niż jedną cewkę indukcyjną, szklane kulki mieszczące się pomiędzy cewką indukcyjną a korpusem kotła, które zapewniają bardzo wysoki stopień ochrony przed wystąpieniem styku elementów indukcyjnych z samą obudową oraz pełnią rolę akumulatora ciepła podczas pracy pasywnej bez zasilania.

Jak dobrać urządzenie

urządzenia Indoo można dobierać pod kontem ilości wody kotłowej w układzie centralnego ogrzewania lub ilości wody kotłowej w zbiornikach. Na 1kWh przypada od 20 do 25 litrów wody kotłowej bądź glikolu grzewczego.

Łatwo to policzyć przykład :

  • 100L zbiornik / 20-25 Litrów = model One 5kW 
  • 160L zbiornik / 20-25 Litrów  = model Duo 8kW
  • 320L zbiornik / 20-25 Litrów = model Trio 16kW

teraz przykłady dla układów CO.

kaloryfery :

policz ilość kaloryferów  wysokość, długość, ilość żeberek lub paneli

Przelicznik mocy kaloryfera żeliwnego na grzejnik panelowy. - Sklep Kocioł Cenowy

 

zerknij w tabelkę doboru zbiorników, możesz łatwo dobrać urządzenie do swojej instalacji C.O.

Wykres przedstawia charakterystykę pracy mikrokotłowni INDOO. Niebieska linia przedstawia temperaturę czynnika grzewczego, którym jest glikol, natomiast czerwona linia przedstawia temperaturę układu akumulująco-grzewczego – to tutaj jest gromadzone ciepło, które później można wykorzystać do ogrzewania glikolu bez poboru prądu. W chwili rozpoczęcia pracy zadaniem cewki indukcyjnej jest rozgrzanie glikolu do 75 ͦC, w przykładzie zaprezentowanym na wykresie temperatura początkowa wynosi 15 ͦC.

ETC jest zatem współczynnikiem, który można określić wzorem:

P – moc urządzenia [kW]

T – doba (24h) [godz.]

t – czas pracy urządzenia w ciągu doby (poboru energii z sieci) [godz.]

Jest to zatem współczynnik zależny od samego urządzenia, ale wpływ na charakterystykę jego pracy mają także warunki zewnętrzne, takie jak termoizolacja budynku, który jest ogrzewany.

Tabela kosztów zużycia energii elektrycznej urządzeń Indoo

Copyright © [2024] [Indoo Sp. z o.o.]. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Treści zamieszczone na tej stronie internetowej, takie jak teksty, zdjęcia, grafiki i inne materiały, są chronione prawem autorskim i innymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej. Każda forma nieautoryzowanego kopiowania, rozpowszechniania, modyfikowania lub wykorzystywania tych treści, w całości lub w części, jest surowo zabroniona bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich.
Jeśli chcesz wykorzystać jakąkolwiek część treści z tej strony internetowej, prosimy o kontakt w celu uzyskania zgody lub udzielenia odpowiednich informacji dotyczących praw autorskich.
Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm, użyte na tej stronie, należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych.
Nasze prawa autorskie są ściśle egzekwowane, i będziemy podjęli odpowiednie środki prawne w przypadku naruszenia naszych praw autorskich.
Dziękujemy za szanowanie naszych praw autorskich i zrozumienie.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.
Call Now Button